Duurzame golven

The blue marble

Foto’s van de aarde in haar volle blauwe glorie in de uitgestrekte zwartheid van de ruimte, ik raak er maar niet op uitgekeken. Het is magisch om de aarde zo van een afstand te zien (Google “Earthrise William Anders”).

Het blauwe water, de witte wolkenpartijen en het zonlicht waardoor de halve aardbol oplicht … Niet alleen levert het mooie plaatjes op, het vormt ook een uniek uitgebalanceerd systeem van natuurlijke bronnen.

De aarde krijgt haar licht en warmte van de zon. Die warmte zorgt voor wind, en de wind zorgt weer voor golven. Licht en wind worden voor het opwekken van elektriciteit al goed gebruikt. Met water en golven staan we wat dat betreft nog maar aan begin.

 

Aarde vanuit de ruimte

 

Winderige kusten en getijden

Golven en winderige kusten gaan altijd samen. De drie voornaamste oorzaken voor golven zijn de aantrekkingskracht van de maan en de zon, oppervlaktestoringen zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, en wind – en die laatste is ook meteen de belangrijkste.

 Zelfs al neemt de wind soms even een pauze, de golven blijven in beweging. Het aardoppervlak bestaat voor 71% uit water – water dat altijd in beweging is. Het staat nooit stil! Ook als de wind even gaat liggen, is er nog steeds de aantrekkingskracht van de maan en de zon die voor getijdegolven zorgt.

Dat lijkt toch een onbeperkte en constante bron van energie zonder CO2-uitstoot als gevolg van het ‘oogsten van energie’!

Het idee om het vermogen van water te gebruiken is niet nieuw. Al in de tijd van de Romeinen werden zogenaamde getijdemolens gebouwd. Maar net als met windmolens, werden de getijdemolens gebruikt voor één specifiek doel, niet voor het opwekken van elektriciteit.

Het opwekken van stroom uit waterkracht zoals wij dat kennen, is betrekkelijk nieuw (1878, Cragside, Engeland). Voor deze manier van stroom opwekken worden voornamelijk dammen en rivieren gebruikt. De eerste waterkrachtcentrale werd in 1882 op de Fox River in het Amerikaanse Appleton in werking gesteld. De eerste grootschalige getijdecentrale werd gebouwd in Frankrijk en in 1966 in gebruik genomen.

Het gebruik van golfvermogen om elektriciteit op te wekken is dus eigenlijk een nieuwe ontwikkeling.

  

Perpetuum mobile?

Het lijkt heel logisch om een nooit ophoudende beweging van water te gebruiken om groene energie te creëren. Ik was dan ook nieuwsgierig geworden of er op dit moment bedrijven zijn die zich richten op het gebruik van golfvermogen in het algemeen.

Toen ik op Google ‘golfenergie’ intikte, vond ik binnen 30 minuten 25 bedrijven die zich bezighouden met golfvermogen. Deze bedrijven presenteren verschillende innovatieve concepten, maar wel allemaal met hetzelfde doel: de voortdurende beweging van water gebruiken als bron voor het opwekken van elektriciteit.

Overigens is dit niet iets lokaals maar gaat het om een duidelijk wereldwijde beweging. In die 30 minuten vond ik namelijk bedrijven in Nederland, de VS, het VK, Noorwegen, Italië, Duitsland, Zweden, Denemarken, Spanje, België, Finland, China, India, Chili en Australië.

De zon verdwijnt wel eens achter de wolken en de wind gaat wel eens liggen… maar water blijft altijd in beweging. Daarbij komt bovendien dat de impact van deze nieuwe technologie op het aquatische ecosysteem in theorie te verwaarlozen zou zijn.

Naast energie uit zonnecellen en wind lijken we dus een nieuw alternatief voor fossiele brandstoffen te hebben gevonden om te voorzien in onze behoefte aan elektriciteit.

 

Blauw en geel vormen samen groen

Zoals eerder gezegd, bestaat energie uit water al vrij lang, maar zijn waterkrachtcentrales een relatief recente ontwikkeling. Mensen betrokken bij de energievoorziening of met een vooruitstrevende visie op groene energie houden zich er al tientallen jaren mee bezig.

Zelfs dicht bij MPC hebben we een innovatieve geest: István Pap, hoogleraar aan een Roemeense landbouwuniversiteit en vader van Kati Pap (management van MPC Hongarije) werkte al in de 80’er jaren van de vorige eeuw een innovatief idee uit voor het oogsten van energie uit golven.

Innovaties op het gebied van golfenergie komen nu steeds sneller samen. Er zijn knappe koppen aan het werk. Praktisch en efficiënt gebruik van energie uit oceaangolven zal niet lang meer op zich laten wachten.

Het vertrouwen erin groeit en daarmee ook de financiering van dit soort projecten.

Volgens een schatting van de Wereldenergieraad kan uit golven circa 2 terawatt (2 miljoen MW) worden ‘geoogst’ – ongeveer twee keer zoveel als de huidige wereldwijde elektriciteitsproductie.

Samen met zonne-energie en windenergie zou dat genoeg moeten zijn om tegemoet te komen aan de trend van het almaar stijgende energiegebruik.

Wie heeft het niet op de kleuterschool geleerd: als je geel en blauw met elkaar vermengt, krijg je groen. De zon creëert de winden op aarde, en de winden creëren de golven. We hebben geleerd om deze drie onbeperkte bronnen te gebruiken en qua efficiëntie zijn de grenzen nog lang niet bereikt.

Zelf heb ik er inmiddels meer vertrouwen in dat de mens de groene race gaat winnen. En dat dat geen honderden jaren gaat duren!

Kwaliteit is geen handeling; het is een gewoonte

Kwaliteit is geen handeling; het is een gewoonte

Het citaat uit de titel is van Aristoteles. Ik heb het altijd als een absolute waarheid gezien. Niemand houdt van falen, hoewel falen vaak aan succes vooraf gaat. Zolang je mislukking koestert als

Meer info

News Views: Op volle kracht vooruit

News Views: Op volle kracht vooruit

Juni 2020 moet voor de Vestas redactie een enerverende maand zijn geweest en ik ben er zeker van dat dit ook geldt voor de bestuurskamer.

Meer info