Automatisering in de landbouwsector: Van mechanisering naar automatisering

Zelfrijdende auto's, geautomatiseerde dierenluiken, restaurants zonder obers en klantenservicebots op websites. Automatisering is een trend die niet snel meer zal overwaaien en die interessante nieuwe kansen creëert in elke sector. De landbouw is daarop geen uitzondering. De landbouw profiteert al jarenlang enorm van mechanisering, waardoor slechts weinig personen enorme stukken land kunnen bewerken en grote veestapels kunnen verzorgen. Hierdoor verbeterde zowel het leven van de boeren als dat van de dieren en dit zal zo blijven.

 

In de veeteelt betekent automatisering controle in elke fase. Met elektronische oormerken kan de voeding van dieren worden gevolgd, melkrobots verzamelen gegevens over de hoeveelheid geproduceerde melk, computers houden de melksamenstelling bij en de verzameling van gegevens over de veestapel helpt boeren hun vee doeltreffend te beheren. Dankzij automatisering kunnen landbouwers gedetailleerde gegevens verzamelen over de bodemsamenstelling, drones laten helpen bij gewasoptimalisatie en slimme irrigatiesystemen gebruiken. Maar al deze dingen gebeuren al. Dus wat betekent automatisering voor de toekomst van de landbouw? Waar is de innovatie van automatisering van de landbouw momenteel op gericht?

 

 

 

shutterstock_1637272054-min

 

 

 

De toekomst automatisering van de landbouw

Automatisering biedt zowel boeren als dieren een betere kwaliteit van leven. Maar automatisering is ook noodzakelijk voor boeren. Er zijn minder mensen die op het land willen werken en er zijn steeds minder mensen die het werk van boeren kunnen doen. Automatisering biedt boeren de kans de omvang van hun bedrijf te handhaven of zelfs te laten toenemen met minder beschikbare handen. Arbeid vormt ook ruwweg 50% van de kosten die zijn gemoeid met het verbouwen van gewassen of het onderhouden van de veestapel. De investering in automatisering kan dit percentage drastisch doen dalen. Technieken die dit mogelijk maken zijn bijvoorbeeld melkrobots, slimme irrigatiesystemen en machines waarmee 24 uur per dag kan worden geploegd, geplant, gesproeid en geoogst zonder directe menselijke controle.

 

Een andere reden waarom automatisering noodzakelijk en nuttig is, is terug te voeren tot de maatregelen van de Europese Green Deal. Boeren in Europa kunnen gebruikmaken van geautomatiseerde systemen om nauwkeurig te bepalen waar, wanneer en hoeveel bestrijdingsmiddelen en meststoffen nodig zijn. Dit helpt de benodigde hoeveelheid bestrijdingsmiddelen te beperken. Een andere maatregel is erop gericht het verlies aan voedingsstoffen in de bodem te beperken en de bodem te optimaliseren. Beide kunnen gemakkelijker worden bereikt door geautomatiseerde systemen te gebruiken om gegevens over deze zaken bij te houden.

 

Voor toekomstige perspectieven over automatisering is een frisse kijk op de zaak wenselijk. Personen met een frisse blik met nieuwe inzichten over hoe automatisering in de landbouw kan worden verbeterd. AgBOT is een organisatie die zich richt op innovatie in landbouw en slimme machines voor de landbouwsector. De agBOT uitdaging is een jaarlijks evenement in de Verenigde Staten waar deze personen met een frisse blik hun mening kunnen delen over hoe de landbouw toekomstbestendig kan worden gemaakt. De trend die hier naar voren komt, is een verschuiving van de traditionele tractor die een machine trekt, naar alleen de machine. Want waarom zou je een stoel nodig hebben als de machine zelfrijdend is? Dit maakt de machines veel lichter en goedkoper om te produceren in vergelijking met de twee traditionele machines die nu nodig zijn om te planten, te sproeien of te oogsten.

 

 

Uitdagingen van automatisering

De verschuiving van mechanisering naar volledige automatisering is net op gang gekomen. En met de eerste stappen ontstaan ook uitdagingen. Uitdagingen die voorkomen dat bepaalde technieken nu worden ingevoerd. En ook uitdagingen die moeten worden overwonnen zodat de geautomatiseerde technologie optimaal werkt.

 

Zelfrijdende voertuigen in de landbouw zijn een van de belangrijkste veranderingen die we in de nabije toekomst zullen zien. Vaak vormen de voorschriften in elke regio of elk land problemen voor zelfrijdende voertuigen. Net zoals zelfrijdende auto's en vrachtwagens nog niet algemeen aanvaard zijn op onze wegen, geldt dit ook voor tractors en andere landbouwmachines. Maar zelfs wanneer de machines zijn goedgekeurd om te worden gebruikt, zijn deze voor de meeste boeren nog steeds buiten handbereik. Er zijn nu bedrijven die zelfrijdende machines en andere geavanceerde geautomatiseerde machines aanbieden, maar de kosten zijn vaak te hoog voor de gemiddelde boer.

 

Behalve uitdagingen voor dingen die nu voor de meeste boeren buiten bereik liggen, zijn er ook nog uitdagingen door technieken die al algemeen in gebruik zijn. Zo hebben de drones die worden gebruikt voor gewasoptimalisatie nog steeds beperkte vliegtijd. De automatische plantmachines mogen geen enkele fout maken omdat het hele seizoen erdoor wordt bepaald. En wat te doen als een van deze automatische machines kapot gaat? De steeds gecompliceerdere techniek vereist specialistische kennis om te repareren. Iets wat niet altijd meteen beschikbaar is binnen een kort tijdsbestek. Om dit op te lossen moeten meer van deze specialisten worden aangetrokken door de branche. Het is duidelijk dat er nog steeds voldoende werk te doen is wat betreft de al beschikbare technieken.

 

 

De vraag naar automatisering

We zien momenteel een verschuiving van de mechanisering van de landbouw naar de automatisering van de landbouw. Deze verschuiving is echter net op gang gekomen. Voor veel boeren is automatisering iets waarover ze alleen maar kunnen dromen voor de toekomst. De grote boeren zijn echter begonnen met het doorvoeren van veranderingen doordat zij producenten en leveranciers van landbouw-hard- en software naar andere producten vragen. Het geld dat beschikbaar is voor onderzoek en ontwikkeling zal alleen toenemen als die vraag stijgt. Vanwege de verschuiving nemen de kansen voor nieuwe bedrijven toe.

 

We zijn benieuwd hoe deze verschuiving zich ontwikkelt en hoe er nieuwe bedrijven opkomen in deze branche die zich richten op de levering van nieuwe technologieën. Tegenwoordig is John Deere een van de bekendste leveranciers van landbouwmachines, die echter in de toekomst kan worden ingehaald door bedrijven die alleen gespecialiseerd zijn in de nieuwe technieken zoals robotica. Wat denkt u ervan? Zou de automatisering in de landbouwsector dichterbij kunnen zijn dan we denken? Of wachten er obstakels op ons waarmee we nog helemaal geen rekening hebben gehouden?

Verfijnde landbouw: 5 bedrijven die de traditionele landbouw opnieuw vormgeven

Verfijnde landbouw: 5 bedrijven die de traditionele landbouw opnieuw vormgeven

In onze laatste blogs hebben we bekeken hoe automatisering de toekomst van de landbouw vormgeeft. We hebben gezien dat er bedrijven zijn die werken aan robottechnologieën in verscheidene segmenten

Meer info

De Green Deal die de landbouwsector doet schudden

De Green Deal die de landbouwsector doet schudden

De Europese Green Deal zal grote gevolgen hebben voor elke boer in Europa. De maatregelen zijn bedoeld om de landbouwsector milieuvriendelijker en op lange termijn minder schadelijk voor de

Meer info